Brainstorming

Strategy Brainstorming richt zich op het genereren van ideeën voor het succesvol benutten van commerciële kansen. De input voor een Strategy Brainstorm kan voortkomen uit een Opportunity Scouting sessie. Of uit een specifieke behoefte aan bijvoorbeeld een Lead Generation- of Customer Loyalty Programma. De output van een Strategy Brainstorm is een groot aantal ideeën, die geprioriteerd zijn naar de mate waarin ze waardevol en haalbaar zijn. In de concepting fase worden deze ideeën vervolgens ontwikkeld naar concepten voor onderscheidende programma’s.

Waarom Strategy Brainstorming?
Mensen hebben de gewoonte in vaste patronen te denken. En zo komt het dat marketingprogramma’s van bedrijven vaak vrijwel inwisselbaar zijn. Dat leidt uiteraard niet tot duurzaam onderscheidend voordeel ten opzichte van concurrenten. Een Strategy Brainstorm is dé manier om wel tot een onderscheidend programma te komen. Omdat het verfrissende en unieke ideeën oplevert die inspelen op de behoeften van de doelgroep, die bouwen op de eigen competenties en die profiteren van trends in de markt.

Hoe werkt Strategy Brainstorming?
Zet 6 tot 12 mensen in een inspirerende ruimte. Zorg dat deze groep zo is samengesteld dat de vraagstelling vanaf verschillende kanten bekeken wordt. Wees niet bang voor een paar vreemde vogels in de groep. Neem tijd voor een heldere en uitdagende vraagstelling. En kies een moderator die theoretische en praktische kennis van het onderwerp heeft, zo kunnen de deelnemers zich uitleven in het outside the box denken. Bij brainstorming sessies van de Rotterdamse Republiek wordt gebruik gemaakt van onder meer SIT, mindmapping en associatie technieken. Die staan garant voor het stimuleren van een grote stroom aan vernieuwende ideeën. De groep prioriteert en waardeert de ideeën vervolgens ook zelf volgens een uitgekiend proces. Dit leidt ertoe dat de deelnemers zich gecommitteerd weten aan de concepten die hieruit ontwikkeld worden.

Strategy Brainstorming voor uw organisatie?
Heeft u behoefte aan een stroom van verfrissende ideeën voor een onderscheidend Lead Generation- of Customer Loyalty Programma? Neem contact op met de Rotterdamse Republiek voor meer informatie of vraag direct een offerte voor uw Strategy Brainstorm.