Klant Loyaliteit

In veel branches zijn loyale klanten een voorwaarde voor rendabele groei. Loyale klanten blijven langer klant, kopen vaker, kopen meer en zijn bereid een hogere prijs te betalen. En zij bevelen ‘hun’ merk of winkel vaker bij anderen aan. De kosten voor het behouden van deze trouwe klanten bedragen gemiddeld slechts vijftien tot twintig procent ten opzichte van het werven van nieuwe. En daarmee is klantloyaliteit de motor van autonome groei.

Klantloyaliteit -Customer Loyalty- is beïnvloedbaar. Natuurlijk door het merk zo te laden dat men zich daarmee duurzaam verbonden kan voelen. En door het verlenen van excellente service wat leidt tot vertrouwen en tevredenheid. Maar ook met Customer Loyalty programma’s. Dat zijn op elkaar afgestemde verzamelingen van activiteiten en processen die als doel hebben de loyaliteit van afnemers te vergroten.

Het zoveelste spaarprogramma?
Mensen hebben de gewoonte in vaste patronen te denken. En zo komt het dat men bij het opzetten van een Customer Loyalty programma vaak denkt in een klantkaart met een spaarprogramma. Dat zijn weliswaar bruikbare instrumenten maar op zichzelf zijn ze niet onderscheidend. En doordat ze niet onderscheidend zijn, veroorzaken ze geen echte trouw. Hoogstens creëren ze een schijn van loyaliteit, doordat klanten enige tijd profiteren van het te sparen voordeel. Tot het moment dat de concurrent meer voordeel biedt.

Hoe dan wel?
Een onderscheidend en effectief Customer Loyalty programma komt tot stand in het krachtenveld van de klant, de markt en de eigen organisatie. Het speelt in op de behoeften en motivatie van klanten. Het profiteert van trends in de markt en benut sterkten en zwakten van concurrenten. En het bouwt op de eigen competenties en concurrentievoordelen. Door in dit krachtenveld creativiteit, loyaliteitstheorie en kennis van bestaande succesvolle programma’s toe te passen, wordt de basis gelegd voor een effectief Customer Loyalty programma.

Een onderscheidende Customer Loyalty aanpak voor uw organisatie?
Heeft uw organisatie behoefte aan autonome rendabele groei? Vergroot dan de waarde van uw klantenbestand met een onderscheidend Customer Loyalty programma. Neem contact op met de Rotterdamse Republiek voor meer informatie of lees hier meer over de Customer Loyalty Brainstorm.